قالب وردپرس
نوامبر 15, 2017
IMG_20171107_194434_wm

سبد گل روبانی

      هنر دست خانم زينب ابراهيمی عزيز در ترم سوم روباندوزی مربی: نازنين شفيعی
نوامبر 15, 2017
IMG_20171107_194416_wm

پرنده و گل روبانی

  اثر هنرجوی ترم پنجم روباندوزی خانم زينب ابراهيمی مربی:نازنين شفيعی
نوامبر 15, 2017
IMG_20171107_194507_wm

دسته گل بهاری

اثر زيبای خانم زينب ابراهيمی هنرجوی ترم چهارم روباندوزی
اکتبر 3, 2017
IMG_20170730_113857-01_wm

اثار منحصر به فرد خانم زينب ابراهيمی

ترم اول ،اين هنرجوی خوش ذوق بنده روی يك رانر(نوعی از روميزی)كار كرد و ببينيد بعد از گذشت چهار جلسه ،چه كار زيبايی ارائه داد. اثر […]