قالب وردپرس
نوامبر 15, 2017
IMG_20171107_194236_wm

كار برروی پارچه‌ی طرح دار

20آبان ماه 1396
نوامبر 15, 2017
IMG_20171107_194434_wm

سبد گل روبانی

      هنر دست خانم زينب ابراهيمی عزيز در ترم سوم روباندوزی مربی: نازنين شفيعی
نوامبر 15, 2017
IMG_20171107_194416_wm

پرنده و گل روبانی

  اثر هنرجوی ترم پنجم روباندوزی خانم زينب ابراهيمی مربی:نازنين شفيعی
نوامبر 15, 2017
IMG_20171107_194507_wm

دسته گل بهاری

اثر زيبای خانم زينب ابراهيمی هنرجوی ترم چهارم روباندوزی