آبان 25, 1398
کاربن پارچه

کاربن پارچه چیست؟

کاربن های خیاطی چه هستند و کاربرد آن ها چیست؟ […]
آبان 22, 1398

روباندوزی روی حوله

روباندوزی روی حوله یا حوله های روباندوزی شده     […]
مهر 14, 1398

گلدوزی های زیبا

مجموعه ای از گلدوزی های بسیار زیبا از نوع گلدوزی […]
مرداد 23, 1398

آثار زیبای هنرجوی ترم اول روباندوزی

مرداد 5, 1398
ribbon emberiodery panel

تابلوهای روباندوزی

تیر 17, 1398

پکیج آموزش مجازی روباندوزی

خرداد 12, 1398

تاریخچه سرمه دوزی

اردیبهشت 28, 1398
embriodey book

کتاب آموزش روباندوزی

اردیبهشت 17, 1398
روباندوزی-تاریخچه روباندوزی-کاربرد هنر روباندوزی

کاربرد هنر روباندوزی در کجاست؟

قدمت و کاربرد هنر روباندوزی قدمت هنر روباندوزی به سال […]
فروردین 27, 1398

الگوهای خام

الگو های خام مناسب کارهای روباندوزی و گلدوزی و نقاشی […]