پرنده و گل روبانی

IMG_20171107_194416_wm

 

اثر هنرجوی ترم پنجم روباندوزی

خانم زینب ابراهیمی

مربی:نازنین شفیعی

دیدگاهتان را بنویسید