شرایط ثبت نام کلاس های غیر حضوری هنر روباندوزی


دوره ی غیر حضوری (مجازی ) روباندوزی شامل موارد زیر می باشد:

ترم یک 16 فیلم آموزشی شامل آموزش تکنیک های اصلی و پایه روباندوزی تخت (انواع گل ها و برگ های دوختنی)

ترم دوم 15 فیلم آموزشی شامل آموزش تکنیک های اصلی و کاربردی روباندوزی برجسته ( انواع گل ها و برگ های برجسته)

تمامی این فیلم ها گویا و کاربردی و تدریس خانم نازنین شفیعی می باشند.

به همراه این پکیج یک جلد کتاب آموزش روباندوزی از پایه ، تمام رنگی با آموزش های تصویری مرحله به مرحله همراه با الگوهای خام و کارشده نوشته ی خانم شفیعی

و یک عدد DVD شامل ده ها عکس و فیلم های مرتبط به هنر روباندوزی (شامل الگوهای خام، تصاویر رنگی و با کیفیت از آثار روباندوزی و فیلم های آموزشی خارجی) بعنوان مکمل آموزش ارائه می گردد.
qwqwwq34

آموزش حرفه ای هنرهای روز و کاربردی:

در حال حاضر بدلیل شرایط موجود ناشی از وجود و پیشروی ویروس کرونا کلاس های حضوری برگزار نمی گردد.

تمام انرژی و تمرکز ما بر روی برگزاری کلاس های غیر حضوری با بالاترین کیفیت خواهد بود.