روبان باتیک عرض 13میل برند مجستیک ترکیه

۳,۷۰۰ تومان

  • روبان باتیک به معنای چندرنگ می باشد.
  • باتیک ساده به معنای روبان چندرنگ بدون سیم می باشد.

موجود در انبار

روبان باتیک مجستیک
روبان باتیک عرض 13میل برند مجستیک ترکیه

۳,۷۰۰ تومان