روبان ساتن 0.5 سانت بنفش رول کامل

  • روبان ساتن عرض نیم سانت
    یک رول کامل 36 یاردی

    (هر یارد 90سانتی متر می باشد.)
    ساخت کشور چین
۱۰,۰۰۰ تومان