روبان ساتن 0.5 سانت زرد رول کامل

  • در نظر داشته باشید ممکن است در صورت موجود نبودن این رنگ روبان، نزدیک ترین رنگ به آن(تنها یک درجه اختلاف رنگ)  جایگزین گردد.
  • مدت زمان آماده سازی سفارش شما از 2 تا 4 روز کاری متغیر است.
۱۰,۰۰۰ تومان