روبان ساتن 0.5 سانت سبز چمنی رول کامل

روبان ساتن عرض نیم سانت
یک رول کامل 36 یاردی

(هر یارد 90سانتی متر می باشد.)
ساخت کشور چین

۱۰,۰۰۰ تومان