روبان ساتن 1.3 سانت بنفش رول کامل

  • (روبان 13میل(یک سانت و سه میلی متر
    یک رول کامل 36 یاردی

    (هر یارد 90سانتی متر می باشد.)
    ساخت کشور چین
۱۶,۰۰۰ تومان