کاربرد های مختلف شکوفه ها در روبان دوزی(خوشه ی سنبل)

در تصویر زیر روش های دوخت این شکوفه های روبانی زیبا را ملاحظه می فرمایید.

خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی

تصاویری متنوع و زیبا از خوشه های سنبل روبانی در کنار گل های روبانی دیگر

خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی
خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی
خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی
خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی
خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی
خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی
خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی
خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی
خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی
خوشه سنبل روبانی شکوفه های روبان دوزی

در تمامی تصاویر بالا شکوفه های سنبل با روبان عرض ۱۳ میل دوخته شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید