طرح های گلدوزی با دست

مجموعه ای از گلدوزی های سنتی (گلدوزی تخت)

گلدوزی های تخت که با نخ گوبلن مات به زیبایی کار شده اند.ترکیب رنگ های مناسب و هماهنگ به جذابیت بیشتر طرح ها کمک کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید