ثبت نام کلاس هنر روباندوزی

ثبت نام کلاس هنر روباندوزی ویژه‌ی دیماه 97

مربی: خانم نازنین شفیعی

برگزاری کلاس روباندوزی در منطقه‌ی نیاوران، سه راه یاسر

تعداد جلسات: 4 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای

روز برگزاری:شنبه ها ساعت 10 الی 11.30

در هرترم جلسه‌ی آخر مختص رنگ آمیزی گلها و برگها میباشد.

زمان شروع کلاس : هفته‌ی دوم  دیماه