ماژیک های خیاطی چگونه به ما در ترسیم الگو و علامتگذاری کمک میکنند؟

همه ی ما می دانیم که انجام کارهای کارهنری مانند روباندوزی، گلدوزی ، شماره دوزی،نقاشی پارچه و … در صورت استفاده از طرح و الگوهای خام ، به مراتب بسیار تمیزتر ،زیباتر و در مواردی آسان تر از زمانی است که بدون طرح و الگوی آن کار را انجام می دهیم.

صابون خیاطیدر گذشته ی نزدیک برای انتقال طرح بر روی پارچه و ترسیم الگو، از کاغذهای الگوی خیاطی که بسیار نازک بودند ، از صابون های خیاطی و از کاربن مخصوص پارچه استفاده میشد و هنوز هم استفاده میشود.

 

کاربن خیاطی

ولی ایراد این ابزار چه بود؟

همگی این ابزار در کنار محاسنی که داشتند،دارای ایراد نسبتاً بزرگ و مهمی بودند و آن باقی ماندن اثرآن ها بر روی پارچه بود که بیشتر مواقع حتا با استفاده از مواد شوینده مانند صابون یا ریکا باز هم به سختی از روی سطح پارچه پاک می شدنند.

 

صابون خیاطی

 

ماژیک های خیاطی جایگزین مناسب ابزارهای قدیمی انتقال الگو

امروزه ماژیک های خیاطی که براحتی بعد ازکشیدن الگو و یا علامت گذاری از روی پارچه پاک می شوند می توانند جایگزین مناسبی برای ابزار های متداول قبلی باشند.

این ماژیک ها به دوصورت پاک می شوند.بعضی از آنها بصورت خودبخود و با گذشت زمانی کوتاه ،کمرنگ و درنهایت محو می شوند و بعضی نیز با کشیدن قلموی خیس و تمیز و یا با کمک انگشت های دست که خیس هستند و روی رد اثر ماژیک کشیده می شوند پاک می شوند.

 

ماژیک خیاطیدر صورت تمایل برای خرید ماژیک های خیاطی از قسمت پایین مدل دلخواه خود را انتخاب بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید